Natura

Jakie odpady podlegają utylizacji?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie odpady podlegają utylizacji?

Artykuł sponsorowany

Utylizacja polega na unieszkodliwianiu i odzysku odpadów poprzez ich obróbkę. Przeczytaj artykuł, żeby dowiedzieć się, jakich odpadów dotyczy utylizacja i jakie substancje są uznawane za niebezpieczne.

Proces utylizacji odpadów

Odpady mogą być unieszkodliwiane i odzyskiwane dzięki wykorzystaniu obróbki termicznej, chemicznej, fizycznej lub biologicznej. Najczęściej przeprowadzana jest utylizacja leków, odpadów medycznych i weterynaryjnych, padłych zwierząt czy wszelkiego rodzaju  ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego. Utylizacji mogą zostać poddane zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe. Dzięki ich rozsądnemu zagospodarowania możliwe jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, a także ochrona zasobów naturalnych przed skażeniem czy występowaniem dzikich wysypisk śmieci. Dobrym przykładem utylizacji jest wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego przy produkcji tłuszczów technicznych, żelatyny, klejów, mączki pastewnej, a także pasz z odpadów produkcji rolnej. Utylizacji może zostać poddany również gruz powstały w czasie prac rozbiórkowych i wykorzystany ponownie w produkcji kruszywa. Niektóre produkty zostają poddane spaleniu, co pozwala uzyskać energię cieplną, którą wykorzystuje się później do ogrzewania gospodarstw. 

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład, ilość lub wykazywanie groźnych właściwości. Niezabezpieczone odpady, które są toksyczne, mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, a także prowadzić do zatrucia zbiorników wodnych i niszczenia środowiska naturalnego. Do odpadów uznawanych za niebezpieczne zalicza się m.in.: odpady medyczne, odpady weterynaryjne, chemikalia oraz przeterminowane leki. Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, aptekę, laboratorium, przychodnię, gabinet weterynaryjny, lecznicę dla zwierząt czy np. zajmujesz się produkcją wyrobów mięsnych, to firma odbierajaca odpady może w profesjonalny sposób zająć się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym również odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych lub odpadów pozostałych. Prawidłowa gospodarka odpadami i prawidłowe ewidencjonowanie BDO zwiększa bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne, a także pozwala uniknąć kary aresztu lub grzywny.

Zdjęcie główne: pexels.com/Mike van Schoonderwalt

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*