Człowiek

Grupowe ubezpieczenie na życie – co obejmuje polisa?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Grupowe ubezpieczenie na życie – co obejmuje polisa?

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem umowy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a klientem. Z reguły terminy „polisa” i „umowa ubezpieczeniowa” mają to samo znaczenie. Polisy ubezpieczeniowe zawierają wszystkie istotne dane dotyczące danego pakietu.

Jakie dane zawiera polisa ubezpieczeniowa?

Polisy ubezpieczeniowe zawierają wszystkie indywidualne dane na temat umowy. Dotyczy to na przykład takich kwestii, jak rodzaj ubezpieczenia, numer polisy, a także ryzyka i związanych z nim gwarantowanych umową świadczeń. Całość uzupełniają takie kwestie, jak suma ubezpieczenia czy czas rozpoczęcia i trwania umowy, wysokość składek ubezpieczeniowych oraz informacje na temat niezbędnych danych osobowych. Ponadto polisa ubezpieczeniowa zawiera również ogólne warunki, które preferuje dana firma – OWU. Znajdują się w nich najważniejsze informacje, które pozwalają ocenić, czy dany pakiet jest atrakcyjny i adekwatny do potrzeb klienta.

Polisa ubezpieczeniowa na życie – na czym polega?

Oprócz danych już wymienionych, specjalne wytyczne tego typu ubezpieczeń można znaleźć w polisach ubezpieczeniowych na życie. Jednym z przykładów jest gwarantowana wartość wykupu lub jej sposób jej obliczania. W polisie określona jest więc gwarantowana wartość wykupu, do której ubezpieczony ma prawo w konkretnym momencie, jeśli chce zakończyć umowę. 

Warto zauważyć, że samo przeniesienie polisy ubezpieczeniowej na osobę trzecią nie stanowi przeniesienia praw z polisy ubezpieczeniowej na życie. W tym celu należy najpierw zawrzeć umowę cesji, z której wynika, że przeniesienie własności jest bezsprzeczne. Ponadto w trakcie cesji konieczne jest powiadomienie ubezpieczyciela na życie. 

Ubezpieczenia grupowe – charakterystyka

Ubezpieczenia grupowe są bardzo rozpowszechnionym rodzajem ubezpieczeń, szczególnie w środowisku korporacyjnym. Jest ono zawierane pomiędzy ubezpieczającym a firmą ubezpieczeniową, przy czym ubezpieczającym jest zazwyczaj przedsiębiorstwo. Firma zawiera umowę dla swoich pracowników i uzyskuje w ten sposób lepsze lub specjalne warunki i zniżki. 

Przedsiębiorstwo pobiera składki od pracowników włączonych w daną polisę, a następnie przekazuje je do firmy ubezpieczeniowej. Prowadzi to zazwyczaj do znacznych oszczędności po stronie ubezpieczyciela w zakresie kosztów administracyjnych, co skutkuje nieraz sporymi obniżkami składek. Typowymi przykładami ubezpieczeń grupowych są ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia opieki długoterminowej. 

Zalety ubezpieczenia grupowego

Najważniejszą zaletą ubezpieczenia grupowego są zazwyczaj korzystniejsze warunki. Oprócz oszczędności na składkach można pominąć okresy oczekiwania i ubezpieczyć istniejące wcześniej schorzenia. W wielu przypadkach na tych samych warunkach mogą być również ubezpieczeni członkowie rodziny. 

Osoby posiadające już indywidualne ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela mogą z reguły przejść na taryfę polisy grupowej. Dzięki takiemu pakietowi pracodawca ma możliwość zapewnienia zatrudnionym w jego firmie osobom optymalnej opieki medycznej, a tym samym skrócenia czasu ich nieobecności w razie potrzeby.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie grupowe na życie?

Dobre ubezpieczenie na życie można znaleźć na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/. Na portalu znajdują się nie tylko ciekawe porównania ofert poszczególnych ubezpieczycieli, lecz także interesujące materiały z najważniejszymi wiadomościami, dotyczącymi tego, jaki rodzaj ubezpieczenia warto wybrać i jakie są wady oraz zalety danego rozwiązania –https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/grupowe-ubezpieczenia-na-zycie-wady-i-zalety/83.html.

Zdjęcie główne: krakenimages/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*