Inne

Ewidencja księgowa – jakie są rodzaje księgowości?

Potrzebujesz ok. 8 min. aby przeczytać ten wpis
Ewidencja księgowa – jakie są rodzaje księgowości?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Każdy, kto chce założyć własny biznes, musi wiedzieć, że będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. W niektórych przypadkach wystarczy prowadzić księgowość uproszczoną. Istnieją jednak sytuacje, w których mamy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. To niezwykle ważne zagadnienia, ponieważ ewidencję księgową musimy prowadzić już od początku działalności.

Czym jednak różni się pełna księgowość od księgowości uproszczonej? Kiedy trzeba lub można skorzystać z konkretnej formy? Sprawdź!

Ewidencja księgowa – czym jest?

Prowadząc działalność gospodarczą, np. działalność usługową, obowiązuje nas ewidencja księgowa. Podczas zakładania własnego biznesu możemy wybierać wśród różnych wariantów rachunkowości, zgodnych z prawem polskim. Prowadzenie ksiąg rachunkowych będzie zależne od wielu czynników.

Ewidencja księgowa to pojęcie określające pewną składową rachunkowości, której zadaniem jest odzwierciedlać operacje gospodarcze, zachodzące w danej firmie. W ramach ewidencji księgowej należy prowadzić pewne dokumenty, w których chronologicznie zamieszcza się odpowiednie wpisy. Dla przykładu fakt dokonania transakcji dokumentuje się za pomocą wystawionej faktury lub rachunku.

W jakim celu prowadzi się ewidencję księgową?

Firmy codziennie zawierają różnego rodzaju transakcje. W zależności od profilu naszego biznesu może być to sprzedaż usług czy zakup różnych materiałów. Prowadzone operacje mogą spowodować przypływ gotówki i powstawanie przychodów lub kosztów. Na podstawie zgromadzonych danych można określać m.in. aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Od zmian w zakresie przychodów i kosztów zależy zysk netto, podatek VAT czy podatek dochodowy, dlatego rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej jest konieczne.

dział księgowości
Fot.: nateemee/elements.envato.com

Rodzaje księgowości

Działalności gospodarcze prowadzone są w wielu różnych formach. Poszczególnym formom prowadzenia biznesu powinny odpowiadać właściwe rodzaje ewidencji księgowej. Jakie są rodzaje ewidencji księgowej? Wymienić możemy:

  • uproszczoną księgowość,
  • pełną księgowość (księgi rachunkowe).

Księgowość uproszczona – czym jest i kto może ją prowadzić?

Pojęcie księgowości uproszczonej odnosi się do najprostszej formy ewidencji finansów firmy, dzięki którym mamy możliwość wyliczyć wysokość swoich podatków. Kto może prowadzić księgowość uproszczoną? To forma przeznaczona szczególnie dla małych firm. Uproszczoną księgowość może prowadzić więc osoba fizyczna mająca jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzenie takich ksiąg możliwe jest również dla osób fizycznych zakładających spółkę cywilną, jawną i partnerską.

Pamiętajmy, że księgowość uproszczona może być prowadzona przez przedsiębiorców, których firmy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro przychodów netto w poprzednim roku obrotowym (przychody netto, po przeliczeniu wyrażane są w polskiej walucie). Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, należy przystąpić do pełnej księgowości i prowadzić tzw. księgi rachunkowe.

Księgowość uproszczona może być oparta na prowadzeniu podatkowej księgi rozchodów i przychodów lub na ewidencji księgowej przychodów opodatkowanych ryczałtem. Do niedawna dodatkową opcją była także karta podatkowa. Karta podatkowa została jednak wyłączona z użytku w ubiegłym roku (nowe firmy nie mogą się już rozliczać przez kartę podatkową).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dotyczy tych przedsiębiorców, których obowiązuje podatek liniowy lub wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W księdze zapisywane są przychody i wydatki. Podatkową księgę przychodów i rozchodów musimy założyć na dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności lub na dzień pierwszego stycznia roku podatkowego.

Obie formy opodatkowania mają swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej metody jest uzależniony od wielu czynników. Dlatego rozpoczynając działalność gospodarczą i nie posiadając własnego działu księgowości, warto podjąć współpracę z rzetelnym biurem księgowym, które pomoże nam dostosować odpowiednią formę rozliczania.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się prowadzić swoją księgowość na podstawie księgi przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty uzyskania przychodu, wykorzystując metodę uproszczoną (kasową) lub memoriałową. Ta druga uważana jest za nieco bardziej skomplikowaną. Używając jej, musimy oddzielić koszty bezpośrednio związane z przychodem (uzyskiwanym w danym roku) od kosztów pośrednich.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Inną formą księgowości uproszczonej jest ewidencja księgowa przychodów opodatkowanych ryczałtem. Można z niej skorzystać wówczas, gdy podatnik spełnia kryteria objęcia podatkiem ryczałtowym. To jedna z prostszych form opodatkowania, gdzie zapisuje się tylko przychody. Poleca się ją najczęściej przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą zbyt wysokich kosztów prowadzenia biznesu.

Wybierając ryczałt, nie rozliczymy się jednak wspólnie z małżonkiem ani nie skorzystamy z ulgi na dziecko przysługującej samotnym rodzicom. W ryczałcie ewidencjonowanym przedsiębiorca będzie płacił podatek ustalony według określonej stawki dla danego rodzaju działalności. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie osiągniętych przychodów. Pamiętajmy, że koszty nie są brane pod uwagę.

Jeżeli od początku prowadzenia biznesu chcemy rozliczać się za pomocą ryczałtu, możemy zaznaczyć to we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Z kolei w przypadku, gdy chcemy zmienić formę opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności, należy pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego. Warto wiedzieć też, że istnieje lista działalności, które nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Przed założeniem firmy trzeba się z nią zapoznać.

Pamiętajmy jednak, że podatnicy VAT niezależnie od wymienionych powyżej form muszą prowadzić ewidencję VAT. Należy więc skrupulatnie prowadzić rejestry sprzedaży oraz zakupów, wraz z uwzględnieniem podatku VAT. Takie wykazy będą stanowiły podstawę do rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

księgowa podczas pracy
Fot.: trimarchi_photo/elements.envato.com

Pełna księgowość – czym jest i kto powinien ją prowadzić?

Kto powinien prowadzić pełną księgowość? Zobowiązane są do tego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz akcyjne, a także wcześniej wspomniane firmy, których przychód w poprzednim roku obrotowym przekroczył 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP z określonego dnia).

Prowadzenie pełnej księgowości jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowne niż prowadzenie księgowości uproszczonej. Wymaga się w tym przypadku tworzenia szerszej i dokładniejszej ewidencji. Obowiązkowe jest również raportowanie i przygotowywanie zestawień oraz sprawozdań.

Samodzielne prowadzenie takiej księgowości często bywa więc bardzo mocno utrudnione, dlatego wsparcie biura rachunkowego w wielu przypadkach bywa koniecznością. Szukasz odpowiedniego biura rachunkowego w okolicach Warszawy? Zamiast wpisywać w Google frazy typu „biuro rachunkowe Warszawa”, warto od razu sprawdzić ofertę Taxeo. Specjaliści z Taxeo realizują wizje księgowości precyzyjnej, innowacyjnej i jak najmniej uciążliwej dla przedsiębiorcy!

Dlaczego księgowość pełna czasami bywa niezbędna?

Wynika to przede wszystkim z przepisów prawa. Korzystając z ksiąg rachunkowych, możemy uzyskać znacznie większą przejrzystość danych dotyczących rozchodów i przychodów. Przy prowadzeniu księgowości pełnej bardzo ważne jest zwracanie uwagi nie tylko na zaistniałe zdarzenia gospodarcze, ale również środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne. Przy obrotach dużymi kwotami, takie rozwiązanie pozwala zapobiegać oszustwom na tle finansowym czy podatkowym.

Na pełną księgowość złożonych jest kilka składowych, które służą do rejestrowania zdarzeń. Należy więc wymienić takie elementy jak dziennik, księga główna i księga pomocnicza, zestawienie obrotów i sald w księdze głównej oraz zestawienie sald na kontach pomocniczych i inwentarz, czyli wykaz aktywów pasywów.

Podsumowanie

Ewidencja księgowa to rejestr, zawierający wszystkie informacje o operacjach gospodarczych, które zostały zrealizowane przez firmę w danym czasie. Zakładając biznes, możemy prowadzić pełną księgowość lub zdecydować się na wersję uproszczoną.

Prowadzenie księgowości uproszczonej przeznaczone jest dla mniejszych firm, w tym spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. To rozwiązanie prostsze i tańsze. Podstawowym warunkiem do korzystania z księgowości uproszczonej jest to, aby nie przekroczyć przychodów netto o równowartości 2 mln euro (liczą się przychody netto za poprzedni rok obrotowy). Jeżeli przychody ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji finansowych przekroczą tę kwotę, należy rozpocząć księgowość pełną.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) jest obowiązkowa dla spółek kapitałowych, komandytowych czy komandytowo-akcyjnych. Natomiast spółki osobowe i osoby fizyczne zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości – jak już zostało wspomniane – tylko wówczas, gdy przychód netto związany z biznesem przekroczył 2 mln euro (pod uwagę bierze się poprzedni rok obrotowy).

Zdjęcie główne: Zinkevych_D/elements.envato.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*