Człowiek

Czy warto studiować kryminologię?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Czy warto studiować kryminologię?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Przeglądasz właśnie oferty kształcenia na uczelniach wyższych i Twoją uwagę przykuła Kryminologia? To świetnie! Studia na tym kierunku są nie tylko ciekawe i rozwojowe, ale przede wszystkim zapewniają możliwość atrakcyjnego zatrudnienia. Zobacz, jak wygląda edukacja w zakresie kryminologii oraz późniejsza praca w tym zawodzie!

Kryminologia – studia szerokich możliwości

Kierunek kryminologia, studia te zyskują na popularności. Może mieć to związek z rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów w szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Z racji interdyscyplinarności kierunku jego absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na zatrudnienie nie tylko w instytucjach bezpieczeństwa publicznego, ale również prywatnych firmach i korporacjach.

Czym jest kryminologia

Warto na początku omówić, czym właściwie jest kryminologia. Podpowiedź znajdziemy już w samym terminie, gdyż crimen z łaciny oznacza przestępstwo, natomiast logos – nauka. Tak więc kryminologia jest nauką o przestępstwach, a dokładniej wszystkich czynnikach na nie wpływających.

Kryminolodzy zajmują się dokładną analizą przypadków naruszenia prawa, badając zarówno osobę przestępcy (motywy i czynniki mogące mieć wpływ na dokonanie czynu karalnego), jak i jego środowisko oraz ofiarę.

Wykorzystują w praktyce dorobek wielu innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, prawo czy psychiatria. Wszystko po ty, by pomóc podejmować w przyszłości możliwie najlepsze działania poprawiające bezpieczeństwo i prowadzące do zwalczania przestępczości.

Kryminologia to nie kryminalistyka

Kiedy słyszymy słowo kryminologia często na myśl przychodzą nam filmy i seriale o tematyce dochodzenia zbrodni. Niestety działania znane nam z kryminałów łączą w sobie elementy zarówno kryminologii (tworzenie teorii i portretu psychologicznego przestępcy), jak i kryminalistyki (zbieranie materiału dowodowego, oględziny miejsca zbrodni).

Sama kryminologia zajmuje się głównie teorią, czyli wszystkimi czynnikami mogącymi wpłynąć na osobę przestępcy, takimi jak np. traumy z dzieciństwa, choroby psychiczne, patologie środowiska itp., podczas kiedy technicy kryminalistyki wykonują szereg badań o podłożu biologiczno-chemicznym, w celu ustalenia sprawcy i przebiegu zbrodni.

Studia na kierunku kryminologia – dla kogo?

Kierunek ten jest atrakcyjny szczególnie dla osób planujących pracę w służbach mundurowych (Policji, Służbie Więziennej), ale także dla wszystkich studentów, którzy pragną w przyszłości zajmować się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Ponadto kandydaci na studia powinni wykazywać zainteresowanie psychologią i prawem, a także odznaczać się zdolnościami dedukcji, wytrwałością czy odpornością psychiczną (trzeba być przygotowanym na przerabianie drastycznych historii morderstw czy gwałtów).

W jakich zawodach wykorzystasz wiedzę z zakresu kryminologii?

W ramach studiów zyskasz bogatą wiedzę i umiejętności praktyczne, które pożądane są w wielu instytucjach i firmach zwalczających przestępczość. Po studiach z kryminologii możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • Służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna),
 • Służbach specjalnych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • prokuraturze i sądownictwie,
 • firmach detektywistycznych i agencjach ochrony mienia,
 • działach bezpieczeństwa danych w korporacjach,
 • firmach zajmujących się cyberbezpieczeństwem,
 • jednostkach zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Kryminologia Studia Warszawa

Jak wyglądają studia kryminologiczne

Kryminologia istnieje jako osobny kierunek studiów bądź jako specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W zależności od wybranej uczelni program studiów może się nieznacznie różnić, jednak możesz spodziewać się, że pojawią się takie przedmioty jak: prawo karne i sądowe,  prawa człowieka, metody badań i techniki kryminologiczne, psychologia ogólna, antropologia kryminalistyczna, nauki społeczne, etyka, wiktymologia (nauka o ofiarach przestępstw), strategie zapobiegania przestępczości, podstawy socjologii, etyka służb publicznych czy resocjalizacja.

Oprócz wykładów program studiów przewiduje także udział studentów w ćwiczeniach praktycznych, gdzie uczą się oni badać, interpretować, klasyfikować i analizować konkretne przypadki, na podstawie wcześniej uzyskanej wiedzy teoretycznej.

Ile trwają studia?

Studia stacjonarne I stopnia licencjackie na kierunku kryminologia trwają 6 semestrów (tj. 3 lata) i kończą się obroną tytułu licencjata kryminologii. Jeśli zdecydujesz się na studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się tylko w weekendy), musisz liczyć się z dodatkowym semestrem, czyli  będziesz się uczyć o pół roku dłużej.

Po uzyskaniu licencjatu możesz kontynuować zdobywanie wiedzy i wybrać studia magisterskie II stopnia, które w trybie dziennym trwają  4 semestry (2 lata). Po ukończeniu kształcenia na uczelni zyskujesz tytuł magistra kryminologii.

Na niektórych uczelniach kryminologia występuje także jako jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe.

Czego się nauczysz?

 • Wybierając zarówno studia I stopnia, jak i II stopnia podczas zajęć pozyskasz wartościową wiedzę z zakresu:
 • metod i technik kryminologicznych,
 • prawa karnego,
 • badania motywów przestępcy i analizy poszlak,
 • stawiania hipotez i argumentacji,
 • pracy zespołowej w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
 • psychologii behawioralnej i resocjalizacji,
 • przeciwdziałania zjawisku przestępczości i patologii społecznych.

Dzięki niej będziesz gotowy do podjęcia obiecującej pracy z możliwością rozwoju.

Moduły i specjalizacje

Poza wiedzą ogólną z zakresu kryminologii uczelnie często oferują na tym kierunku możliwość wyboru modułu lub konkretnej specjalności, co pozwala zdefiniować dalszą ścieżkę kariery i dopasować do niej program zajęć.

Są to między innymi moduły przystosowane dla kandydatów do pracy w Policji i służbach specjalnych (prewencja kryminalna, resocjalizacja, kryminalistyka, moduł penitencjarny), a także detektywistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, wiktymologia, patologie społeczne, moduł kuratorski, cyberprzestępczość czy zarządzanie kryzysowe.

kryminologia studia I i II stopnia Warszawa

Jak się dostać na studia I stopnia na kierunku kryminologia

Każda wyższa szkoła ma własne wymagania co do kandydatów chcących studiować kryminologię, jednak najczęściej w trakcie rekrutacji zwraca się uwagę na wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów humanistycznych (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski i obcy). W drugiej kolejności cenione są geografia, biologia czy matematyka.

Jako że są to studia interdyscyplinarne, to zarówno umysły humanistyczne, jak i te bardziej ścisłe mają równe szanse podczas rekrutacji.

Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo jest dla Ciebie ważne, chcesz zwalczać przestępczość, bądź planujesz wstąpienie w szeregi Policji, to koniecznie weź udział w rekrutacji i spróbuj swoich sił podczas studiów kryminologicznych!

Zdjęcia: materiały od klienta

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*