Człowiek

Adwokat kim jest i czym się zajmuje?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Adwokat kim jest i czym się zajmuje?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Praktycznie każdy z nas miał styczność ze słowem „adwokat”, lecz czy każdy dokładnie wie, co ono oznacza, czym się zajmuje adwokat i jakie ma kompetencje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule. Zapraszam do czytania.

Adwokat jest osobą, która świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną. Samo słowo adwokat pochodzi z łaciny advocatore i oznacza wzywać pomoc. Dlatego też adwokat oferuje swoją pomoc prawną w postaci porad prawnych, aktów prawnych, sporządzania opinii, a także jako reprezentant klienta przed sądami i organami administracji.

Adwokat – osoba od udzielania porad prawnych?

Adwokatem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze, dodatkowo odbyła aplikację adwokacką i przede wszystkim zdała egzamin uprawniający do pracy w zawodzie. Bez tych wytycznych nie można mówić o byciu adwokatem.

Jaką pomoc prawną uzyskamy od adwokata?

Adwokat to osoba, do której bez problemu można zwrócić się o:

 • opracowanie projektów aktów prawnych,
 • udzielenie pomocy prawnej,
 • sporządzenie opinii prawnej,
 • wystąpienie w naszym imieniu przed sądami czy urzędami,
 • przygotowanie dokumentów prawnych.
sprawy o odszkodowania - adwokat

 

Szeroki zakres usług świadczony przez kancelarie adwokackie można podzielić na główne zakresy działania, jakim są:

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego – podział majątku, rozwody, separacje, ustalenie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie alimentów, czy ustalenie ojcostwa.
 • Sprawy z zakresu prawa karnego, karno- skarbowego i prawa wykroczeń – adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania klienta na każdym etapie sprawy karnej. Może także występować jako obrońca oskarżonego czy jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czy prywatnego.
 • Sprawy z zakresu prawa cywilnego – dotyczą przede wszystkim spraw z zakresu prawa własności, spraw zobowiązań, prawa spadkowego, praw rzeczowych czy prawa pracy. Adwokat w tym zakresie sporządza pisma procesowe, wnioski czy zażalenia. Występuje także jako reprezentant swoich klientów przed sądami różnego rodzaju organami.
 • Sprawy administracyjne – w tym zakresie adwokat udziela porad prawnych, sporządza pisma i wnioski oraz wydaje opinie prawne w zakresie prawa administracyjnego. Występuje także jako reprezentant przed urzędami czy sądami administracyjnymi.

Kancelaria adwokacka, a w niej adwokat obsługuje szereg usług, pomagając w zrozumieniu, interpretacji i reprezentowaniu swoich klientów przed organami prawa. Dlatego też warto w trudnej sytuacji prawnej zwrócić się po pomoc prawną do renomowanej kancelarii, w której adwokat (Łódź jak i inne miasta) świadczy usługi w wymienionych zakresach prawa.

Co ważne i warte zapamiętania: Ignorantia iuris nocet co tłumacząc z języka łacińskiego: nieznajomość prawa szkodzi. To, że nie znamy się na prawie i jego przepisach nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania ich i działania według paragrafów. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady czy opinii w kwestii odszkodowania, prostego postępowania, a zwłaszcza trudniejszych spraw.

Kancelaria adwokacka

Miejscem pracy każdego adwokata jest kancelaria adwokacka. Młodzi adwokaci (Ci, którzy ukończyli aplikację adwokacką i zdali egzamin) swoje miejsce mogą odnaleźć w istniejących już kancelariach bądź założyć własną. Każda większa kancelaria adwokacka posiada podział na dane specjalizacje prowadzone przez konkretnych adwokatów.

Istnieją także kancelarie, w których adwokaci zajmują się jedną, bądź dwoma dziedzinami z zakresu prawa (np. z zakresu prawa rodzinnego czy karnego). Decydując się na takie rozwiązanie, kancelaria adwokacka nabywa doświadczenia i podnosi swoje kompetencje w prowadzeniu spraw w danym zakresie.

Każda kancelaria prawna jest obowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej?

Kancelaria prawna a dokładniej pracujący w niej adwokaci są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Ich zawód wymaga bezwzględnego zachowania tajemnicy nawet gdy obsługuje „małą” sprawę, czy udziela tylko porad prawnych. W tym zawodzie ranga świadczonej usługi nie ma tak naprawdę znaczenia.

Każdy adwokat bez względu na zakres świadczonych usług (dziedzin prawa) jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych uzyskanych w ramach swojego zawodu. Prawo nie dopuszcza zwolnienia z tego obowiązku. Ponadto zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie wygasa nawet z zaprzestaniem działalności adwokackiej. Nie istnieje  także czasowe zwolnienie z zachowania poufności.

Dodatkowo wszystkie dokumenty znajdujące się w kancelarii (mowa tutaj o aktach sprawy) także są objęte tajemnicą. Istotne jest także, że do jej zachowania zobowiązani są także pozostali pracownicy kancelarii, nawet ci, którzy z prawem mogą nie mieć wiele wspólnego.

adwokat związany z wieloma kancelariami

 

Podsumowanie

Adwokat jest to zawód zaufania publicznego, dlatego kieruje się, a bardziej powinien się kierować dobrem każdego swojego klienta. W rzetelny sposób wykorzystywać swoją wiedzę i kierować się sumiennością i uczciwością. Nie bez powodu dobry adwokat powinien odznaczać się:

 • umiejętnością przekonywania,
 • dobrym warsztatem pracy,
 • zdolnością do pracy pod presją czasu,
 • dobrą znajomość prawa i etyki zawodowej,
 • a także empatią i umiejętnością słuchania klienta.

Zakres usług adwokata jest bardzo szeroki, dlatego też warto zasięgnąć jego porady czy to w sprawie karnej, czy administracyjnej.

Praca adwokata może być wymagająca i stresująca, ale jednocześnie daje wiele satysfakcji. Dlatego też zawód adwokata jest ważnym elementem systemu prawnego i wymaga dużych umiejętności i wiedzy. Adwokaci są niezbędni w rozwiązywaniu problemów prawnych i reprezentowaniu interesów swoich klientów w sądzie oraz przed innymi organami państwowymi.

Zdjęcia: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*