bezpieczeństwo

EHS Consulting – praktyczne kursy i szkolenia wstępne i okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady, które określają sposób wykonywania pracy powinny być znane każdemu pracownikowi, aby móc chronić jego zdrowie i życie. Wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wypadku i chorób zawodowych jest możliwe dzięki kursom i szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia wstępnego i okresowego dla swoich pracowników. Wskazuje to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, a dokładniej artykuł 237³. KP. O tym, jak efektywnie i szybko wdrożyć wysokie standardy BHP w firmie, dowiesz się dzięki współpracy z EHS Consulting.