Inne

Jakie obowiązki spoczywają na wspólnikach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie obowiązki spoczywają na wspólnikach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znana też pod nazwą spółka z o.o., jest popularną i ceniona w Polsce formą prowadzania działalności gospodarczej. Mimo wielu zalet posiada również wady, dlatego przed jej rejestracją warto zastanowić się, czy na pewno jej założenie jest korzystne. Przyjrzyjmy się temu.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest formą prawną przedsiębiorstwa, a która może zostać utworzona przez jedną osobę lub kilka osób. Jej funkcjonowanie określa Kodeks Spółek Handlowych. Cechą charakterystyczną jest zaś zwolnienie od odpowiedzialności wspólników. Oznacza to, iż w razie niepowodzenia finansowego wynikającego ze złych decyzji i złego zarządzania, wspólnicy nie ryzykują prywatnym majątkiem, a jedynie wkładem wniesionym do majątku spółki (minimum pięć tysięcy złotych). Najważniejszym aspektem jest tu kapitał, a więc zgromadzone środki pieniężne i niepieniężne. Spółka nie płaci składek dla ZUS pod warunkiem, że składa się z przynajmniej dwóch wspólników. Prowadzeniem i reprezentowaniem jej interesów ma zarząd, w którego skład, co ciekawe, nie muszą wchodzić wspólnicy (choć oczywiście mogą). W razie śmierci jednego ze wspólników działalność może być prowadzona dalej, gdy tymczasem w przypadku spółek osobowych wraz ze śmiercią jednego z dwóch wspólników następuje rozwiązanie.

Coroczne obowiązki sp. z o.o.

Przede wszystkim mamy na myśli obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o.. Chodzi o tworzenie sprawozdań księgowo-finansowych. Księgowy zapisuje je jako zwykły plik tekstowy oraz jako plik w formacie .xml, który obowiązkowo składa do bazy danych, tak zwanego Repozytorium Dokumentów Finansowych. Roczne sprawozdanie musi zawierać bilans, rachunek zysków oraz strat, a także niezbędne informacje objaśniające polityki rachunkowości spółki. Takie sprawozdania finansowe są jawne, co oznacza, że każdy zainteresowany osiągnięciami finansowymi spółki ma możliwość, aby je sprawdzić.

Innymi obowiązkami jest organizacja zgromadzeń wspólników; to zobowiązanie nakłada Kodeks Spółek Handlowych – każda spółka ma obowiązek zwoływać zebrania celem podejmowania uchwał, w tym rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań, podejmowania uchwał o zyskach i stratach, udzielaniu absolutorium członkom spółki, a więc udzielanie akceptacji co do zeszłorocznych działań. Na koniec dochodzi do złożenia sprawozdań do urzędu skarbowego oraz go sądu.

Aktualizacyjne obowiązki sp. z o.o.

Oprócz zadań wykonywanych co roku możemy też wymienić tak zwane aktualizacyjne obowiązki, a do nich wliczają się zmiany wprowadzane do:

  • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
  • CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
  • Urzędu skarbowego.

Jak widzimy, prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z ogromem procedur i formalności, których trzeba przestrzegać. Nad ich przeprowadzeniem powinna czuwać księgowość oraz osoby upoważnione do świadczenia usług prawnych w zakresie prawa spółek.

Zdjęcie: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*