Człowiek

Dlaczego człowiek się starzeje?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Dlaczego człowiek się starzeje?

Starzenie się to naturalny proces, w trakcie którego poszczególne organy i cały organizm ulegają stopniowej degeneracji. Dlaczego tak się dzieje? Poznaj najważniejsze teorie!

Z naukowego punktu widzenia starzenie się to naturalny proces biologiczny o charakterze degeneracyjnym. Polega na stopniowym spadku aktywności całego organizmu, obniżeniu jego odporności na otaczające środowisko i umiejętności adaptacji do nowych warunków. To prowadzi do ograniczenia ogólnych możliwości organizmu, wystąpienia związanych z wiekiem chorób przewlekłych i zwiększenia ryzyka zgonu. Poza zmianami degeneracyjnymi na płaszczyźnie biologicznej następuje spadek zdolności umysłowych.

Dlaczego człowiek się starzeje?

Na temat procesu starzenia istnieją różne teorie. Jedne opierają się na zaprogramowanej śmierci, inne – na kumulacji błędów.

Akumulacja mutacji

Popularna teoria definiuje starzenie jako nagromadzenie mutacji. Geny potrafią mutować, kumulując te niekorzystne zmiany przez całe życie. A ponieważ każdy gen odpowiada za kilka cech (plejotropia), mutacje pociągają za sobą zmiany w fizjologii człowieka. Do mutacji może dojść spontanicznie, jak i pod wpływem różnych czynników środowiskowych (stresu, patogenów itd.). Przy ich dużym nagromadzeniu człowiek umiera.

Toksyczny wpływ wolnych rodników

W tym przypadku przyczyną starzenia się jest proces chemiczny, w czasie którego na poziomie komórkowym powstają agresywne cząstki o nieparzystej liczbie elektronów. W zetknięciu z innymi atomami odbierają im brakujący elektron, przez co powstają kolejne niekompletne atomy tlenu – wolne rodniki.

Nadmiar wolnych rodników prowadzi do starzenia się organizmu. Uczeni odkryli enzym neutralizujący wolne rodniki (dysmutaza ponadtlenkowa – SOD). Jego ilość warunkuje prędkość związanej z wiekiem degeneracji. Wolnorodnikowa teoria starzenia ma solidne podstawy, jednak uczeni przekonują, że wolne rodniki to nie jedyny powód, dla którego człowiek się starzeje.

Mechanizm apoptozy

W nowym organizmie wszystkie rodzaje komórek szybko się odnawiają i całkowicie zamieniają stare, zużyte lub uszkodzone, bowiem każda komórka jest tak zaprogramowana, że w wyniku sygnałów przesyłanych od innych komórek może uruchomić mechanizm apoptozy, czyli samounicestwienia.

Jednak u osób starszych mechanizm ten zaczyna szwankować, w wyniku czego nowych komórek jest coraz mniej. Ten proces prowadzi do ogólnej degeneracji organizmu. 

Mechanizm apoptozy może nabrać rozpędu w przypadku uszkodzonych komórek. Na przykład w wyniku uszkodzenia pod wpływem promieniowania szybko dzielących się komórek macierzystych (w tym komórek szpiku kostnego) zwiększa się ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.

Telomery

Z problemem apoptozy ściśle związane są telomery znajdujące się w każdym jądrze komórkowym na końcówkach chromosomów. Telomery bodaj najdokładniej określają biologiczny wiek człowieka, gdyż ulegają skróceniu z każdym podziałem komórki. Im krótsze telomery, tym starsza komórka.

Ta teoria jest bardzo prawdopodobna, nie wyjaśnia jednak, dlaczego komórki nerwowe i mięśniowe w dojrzałym organizmie nie ulegają podziałom, a telomery – skróceniu, a mimo to komórki się starzeją tak, jak wszystkie pozostałe.

Zdj. główne: Johnny Cohen/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*